Thông Tin Hữu Ích

Khẩu trang N95 nghĩa là gì?

Trước tình hình virus corona lan rộng nguy hiểm thì việc sử dụng khẩu trang mỗi khi ra ngoài, tiếp xúc mọi người là phương pháp ngừa lây nhiễm đang...